فرودگاه امام خمینی(ره)

 

 

شماره تلفن:02178080556
شماره فکس:021787955621
email:ikastation@saman.aero
آدرس پستی: ایران - تهران- فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)