برون سازمانی

دوره های آموزش برون سازمانی

مرکز آموزش سامان با در اختیار داشتن مدرسین مجرب توانایی برگزاری اکثر دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز شرکت های خدمات فرودگاهی را در قالب دوره های برون سازمانی دارد و در این راستا توانسته است به شرکت های خدمات فرودگاهی هوافراز، یسنا، اترک، تابان، آرمان، نورریزان،ماهان و خاطرات پرواز کویر خدمات آموزشی مورد نیاز را ارایه دهد.
دوره های آموزشی که شرکت سامان مجاز به تدریس آن ها می باشد.


1-  دوره های آموزشی هندلینگ مسافر(تخصصی)
شامل دوره های مقدماتی و پیشرفته خدمات مسافر، خدمات ویژه، خدمات مشتری و SDCS می باشد.
•    خدمات مسافر: کسب دانش و افزایش کارایی در اجرای اصول و رویه های پذیرش مسافر
(CHECK-IN & BOARDING)
•    خدمات ویژه: فراگیری نحوه ارائه خدمات به مسافرین توان خواه، بیمار و برخی مسافرین خاص
•    خدمات مشتری: فراگیری اصول مشتری مداری و بهبود کیفیت مهارت های ارتباطی با مسافرین
•    SDCS (Sita Departure Control System): فراگیری پذیرش مسافر به صورت سیستماتیک و در قالب دوره های SDCS (CHECKH-IN) و SDCS (SUPERVISORY)

2- دوره های آموزش خدمات بار
شامل دوره آموزش مقررات حمل کالای خطرناک در رده های مختلف شامل (CAT 6,8,9,10,12)  مقررات حمل حیوان زنده، تخلیه و بارگیری، A/C LOADING SUPERVISION ، WORLDTRACER و لود مستر.
•    کالای خطرناک: فراگیری خطرات عمده ای که برخی کالاها می توانند برای سلامتی افراد، اموال، محیط اطراف و ایمنی پرواز ایجاد کنند.
•    مقررات حمل حیوان زنده: فراگیری نحوه پذیرش، نگه داری، حمل و بارگیری موجود زنده.
•    تخلیه و بارگیری: فراگیری قسمت های مختلف انبار هواپیما، نحوه بارگیری، چیدمان وتخلیه بار، و جداسازی بارهای ناهمگون.
•    A/C LOADING SUPERVISION: فراگیری نظارت بر کلیه عملیات بارگیری و تخلیه.
•    WORLDTRACER: فراگیری ثبت اطلاعات در سیستم مربوط به جامه دان مسافر جهت ردیابی.
•    لودمستر: فراگیری تخلیه و بارگیری، حمل حیوان زنده، مققرات حمل کالای خطرناک و کالای خاص و صدور بارنامه.

3- دوره های آموزش ایمنی
شامل دوره های ایمنی و امنیت و رانندگی در ایرساید و سیستم مدیریت ایمنی
•    ایمنی، رانندگی و امنیت در ایرساید: فراگیری قوانین و دستورالعمل های رانندگی در ایرساید، آشنایی با سطوح فرودگاهی و خطرات موجود در ایرساید
•    سیستم مدیریت ایمنی: فراگیری سیستم ایمنی به منظور برقراری استاندارد ایمنی CAO  و ICAO

4- دوره های آموزش حراست
شامل دوره حراست هواپیمایی و اشیاء ممنوعه:
•    حراست پرواز: فراگیری نحوه اجرای امور امنیت هواپیمایی و شناخت امور مختلف امنیتی از دیدگاه هندلینگ زمینی
•    اشیاء ممنوعه: فراگیری نحوه طبقه بندی اشیاء ممنوعه، حمل ایمن کالای خطرناک و حمل کالای خطرناک ویژه

5- دوره های آموزش LOAD CONTROL
شامل آموزش مقدماتی و پیشرفته LOAD CONTROL و SDCS LOAD PLANING
•    LOAD CONTROL: فراگیری تنظیم لود پلن، لود شیت و تریم شیت
•    SDCS LOAD PLANING: فراگیری سیستم SDCS  و تنظیم لود پلن، لود و تریم شیت به وسیله SDCS

6- دوره های آموزش تجهیزات زمینی
شامل اپراتوری تجهیزات، آشنایی با تجهیرات و تعمیر و نگهداری تجهیزات.
•    اپراتوری تجهیزات زمینی: فراگیری کلیه قسمت های تجهیزات و نحوه استفاده از آن ها مطابق با کتب فنی تجهیزات زمینی
•    آشنایی با تجهیزات زمینی: فراگیری ویژگی های مربوط به تجهیزات زمینی، نقاط سرویس دهی به هواپیما، ایمنی تجهیزات و سیستم های کنترلی استاندارد.
•    تعمیر و نگهداری تجهیزات زمینی: فراگیری نحوه تعمیر و نگهداری تجهیزات زمینی مطابق با دستورالعمل های شرکت های سازنده تجهیزات پشتیبانی زمینی.

7- دوره های آموزش عمومی
شامل زبان انگلسیی هوانورد، زبان انگلیسی فنی و ICDL
•    زبان انگلسیی هوانورد: فراگیری مهارت های شش گانه آموزش زبان انگلیسی و استفاده از آن در زمینه امور مربوط به هوانوردی
•    زبان انگلیسی فنی: فراگیری اصطلاحات و مفاهیم مربوط به تعمیر و نگه داری تجهیزات زمینی هواپیما به زبان انگلیسی
•    ICDL: فراگیری مفاهیم پایه فناوری اطلاعات، ویندوز، اینترنت و WORD

8- دوره های آموزش مرتبط با هواپیما

شامل:


A/C INTERIOR CLEANING

A/C DE/ANTI-ICING
A/C FAMILIARIZATION
A/C SERVICING
A/C COMMUNICATION
A/C REFFUELING
A/C ACCESS DOORS


9- دوره خدمات فرودگاهی (Airport Services)