چرا ما را انتخاب می کنید؟

چرا ما را انتخاب می کنید؟

از ابتدای تأسیس شرکت خدمات هوائی سامان همواره تصمیم مدیران آن بر این بوده که حداکثر توان و امکانات و تجهیزات شرکت را با تکیه بر ساختار مدیریتی مناسب درجهت ارائه منظم ترین، ایمن ترین و امن ترین سرویس خدمات زمینی فرودگاهی در فرودگاههای محل فعالیت خود بکار بندد. تجهیزات این شرکت در سالهای آغازین شامل: حدود 300 قطعه (دستگاه) و متکی برنیروی انسانی به تعداد900 نفر دربخش عملیاتی و 100 نفر در بخش ستادی بود. ازآنجا که هدف غائی مدیران با توجه به افزایش روزافزون ترافیک بار و مسافر در اکثر فرودگاه های کشور ارائه بهترین و سریع ترین خدمات بوده است، لذا به تبع آن، با سعی و اهتمام بسیار موفق شده ایم روند رو به رشدی را از نظر تعداد تجهیزات و نفرات، به نسبت مناسبی با توجه به شرایط فرودگاه های محل فعالیتمان درکشور شاهد باشیم. تجهیزات این شرکت در حال حاضر به بیش از 1100 دستگاه و نیروی انسانی به تعداد2000 نفر دربخش عملیاتی و200 نفر دربخش ستادی بالغ گردیده است.

گستردگی ارائه سرویس ها به تعداد زیادی از شرکت های هوائی داخلی وخارجی از سوئی و تلاش ما در ارائه منظم، سریع، ایمن و امن سرویس ها، آنگونه که آمار فعالیت ما در سال های گذشته حاکی می باشد، خوشبختانه موجب گردیده رشد پیشرفت قابل ملاحظه ای را در جذب مشتری داشته باشیم. به نظر ما این موضوع دلیل قاطعی بر چگونگی نگاه مثبت شرکت های هوائی داخلی وخارجی برای مراجعه به ما ودریافت خدمات زمینی فرودگاهی ((هندلینگ)) بوده وخواهد بود .