خدمات آموزش

Responsive image

مرکز آموزش سامان یکی از زیرمجموعه های شرکت خدمات هوایی سامان می باشد که در سال 1384 تأسیس و در سال 1388 موفق به اخذ مجوز آموزشی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری گردید


این مرکز با بهره گیری از بهترین امکانات آموزشی و اساتید مجرب صنعت هواپیمایی و سایر سازمان های ذیربط نسبت به ارائه دوره های آموزشی خدمات فرودگاهی از بدو تأسیس تاکنون اقدام نموده است


این مرکز هم چنین دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز سایر شرکت های خدمات فرودگاهی را نیز برگزار می نماید. به دلیل توجه ویژه به امر کیفیت در آموزش، این مرکز در سال 1391 موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 گردید و ارائه دوره های آموزشی با کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داد