خدمات ایمنی

Responsive image

معرفی اجمالی

ایمنی در صنعت هوانوردی یک الزام است و جزء اولین دستورات هواپیمایی می باشد، بطوری که در فضا و زمین جزء اولین قوانین قرارداده شده است. اجرای قوانین و مقررات ایمنی در ایرساید فرودگاه می تواند اطمینان از انجام یک هندلینگ ایمن باشد و در نتیجه مقررات ایمنی می بایست به نحو احسن درک بشوند و به طور دائم در رمپ های پروازی در داخل و اطراف هواپیماها، آشیانه پروازها و کارگاههای تعمیر و نگهداری به اجرا درآورده شود

اهمیت ایمنی در صنعت هوانوردی به حدی است که در صورت مشاهده کوچکترین فرورفتگی و یا خراش روی هواپیما و یا دریافت گزارش، بلافاصله موضوع می بایست به اطلاع کارشناسان فنی رسانیده شود تا بتوانند بررسی و اقدام لازم را معمول نمایند

با توج به اینکه هواپیما مجبور به تحمل فشار زیاد در ارتفاعات بالا هستند. بنابراین پرسنل شاغل در امور هندلینگ می بایست از هرگونه حتی کوچکترین تغییر شکلی آگاه باشند. جدا از هرگونه کاهش در کارایی هواپیما، این عوامل می توانند مستقیماً موجب بروز سوانح جدی بشود

بنابراین لازم است تمامی شرکتها و ارگان های ذینفع در صنعت هوانوردی نحوه اندازه گیری عملکرد ایمنی در مجموعه خود را با یکدیگر به مشارکت بگذارند و در جهت ترویج و توسعه ایمنی به طور مستمر و عملی همدیگر را یاری نمایند تا به بالاترین سطح ایمنی برسند
توصیه های ایمنی

مدیریت ریسک (?What is Risk Management)

سامانه مدیریت ایمنی (SMS)

سامانه ایمنی (Safety System)

وظایف و اهداف ایمنی(Safety Targets/Objectives)

شاخص های ایمنی (Safety Indicators)

برنامه ها (Programs)

توسع گزارشات ایمنی(Safety Reporting Improvement)

گزارش یافته های تضمین کیفیت (QA Finding Reporting)

ممیزی ها (Audits)

بازرسی رمپ (Ramp Inspection Project)

کمیته ایمنی (SRB/C)

کمیته های اجرایی ایمنی (SRG)

کمیته ایمنی باند (RST)

خط مشی ایمنی سامان (Saman Safety Policy Statement)

سازمان هواپیمایی کشوری ایران (Iran Civil Aviation Organization)

قوانین و مقررات و استانداردها

بخشنامه های ایمنی استاندارد پرواز