کرمان

اطلاعات فرودگاه

در اتفاع 5735 پایی معادل حدود 1748 متر نسبت به سطح دریاهای آزاد قرار دارد


باند اصلی این فرودگاه با شماره نام های 34 و 16 به طول 3845 متر و عرض 45 متر با طرح تقرب دقیق میباشد و باند فرعی آن غیرفعال است

آدرس

. فرودگاه بین المللی آیت الله رفسنجانی کرمان ، در حوالی شهر کرمان واقع شده است

فرودگاه بین المللی آیت الله رفسنجانی کرمان

مساحت اولیه پایانه فرودگاه کرمان 600 مترمربع وطول باند اصلی 2600متر با عرض 45 متر وباند فرعی 2000متر با عرض 45متر مربع بوده است


در سال 1360 عملیات تطویل وروکش باند اصلی به طول 3845متر عرض 60 متر ارتقاء‌یافته است که در سال 1366 به بهره برداری و در سال 1369 تحویل قطعی گردیده است


در سال 1362انعقاد قرارداد توسعه ترمینال فرودگاه به میزان 1200متر مربع منعقد ودر سال 1366 مساحت ترمینال ها به 1800متر مربع افزایش ومجددا در سال 1369 با ایجاد توسعه پایانه پایانه حجاج (طبقه دوم) به 2600متر مربع گسترش یافته


در سال 1372 پایانه حجاج با زیربنای 3000متر مربع به بهره برداری رسیده است .


فرودگاه کرمان یکی از مهمترین فرودگاه های مرکز ایران به حساب می آید و ترمینال داخلی و خارجی آن مجموع حدود 116 پرواز در هفته را پوشش میدهد

نقشه نمای فرودگاه

Meeting Point at Berlin (GAT)

عکس فرودگاه

Meeting Point at Berlin (GAT)

توضیحات.

خدمات هوایی سامان هفت روز هفته و 24 ساعته آماده خدمات رسانی با تجهیزات پیشرفته و کادر متخصص و مجرب به تمامی ایرلاین ها میباشد