افتخارات و گواهینامه ها

شرکت خدمات هوایی سامان برای اولین بار در تاریخ صنعت هوانوردی کشور ایران در سال 2015 مفتخر به کسب گواهینامه ISAGO گردیده است ، این گواهینامه که در دو نوبت قادر به تمدید آن شده است برای تمام ذی نفعان صنعت هوانوردی شرکت مزیت هایی را به همراه دارد که خلاصه از آن به شرح ذیل است :

مزایای ایساگو برای هواپیمایی کشوری و فرودگاه ها :

استاندارد های یکپارچه برای شرکت های خدمات زمینی

پتانسیل نظارت تکمیلی را فراهم می سازد.

بهبود کنترل توسط مقامات فرودگاهی را ایجاد می کند.

مزایای ایساگو برای خطوط هوایی ( ایرلاین ها ) :

کاهش حوادث ، تصادفات و مجروحین بر روی زمین

به اشتراک گذاری نتایج بازرسی و سیستم ثبت نام

صرفه جویی در هزینه ها

آسیب کمتر بر روی زمین به تجهیزات و صرفه جویی در هزینه های ممیزی

برون سپاری خدمات

مزایای ایساگو برای شرکت سامان:

خدمات زمینی ایمن تر، تصادفات و سوانح کمتر

کاهش بازرسی ها توسط شرکت های هواپیمایی

کاهش هزینه ها: خسارات کمتر و کاهش بازرسی ها

فرآیند بازرسی های یکسان و استانداردهای هماهنگ

نظارت ایمنی بهتر

آموزش های یکسان برای ممیزان

استانداردهای کیفی مطلوب تر

افزایش آگاهی نسبت به حوزه های ریسک پذیر در عملیات زمینی

افزایش آگاهی پرسنل نسبت به مدیریت ریسک                                                       

کاهش آسیب به پرسنل زمینی

کسب اعتبار بین المللی

کاهش خطرات زمینی که ایمنی پرواز را تحت تاثیر قرار می دهد.

کاهش آسیب های زمینی به هواپیما

 

با توجه به شرایط کنونی اقدامات لازم جهت تمدید این گواهینامه در دست اقدام است .

کسب چنین افتخاری نشان دهنده تعهد عالی ما در شرکت سامان به منظور همگام بودن فعالیت ها با آخرین استاندارد ها و الزامات بین المللی است تا بتوانیم از این طریق سطح بالاتری از ایمنی را به مشتریان و ذی نفعان ارائه نماییم .

توضیحات