منشور اخلاقی کارکنان

ما کارکنان شرکت خدمات هوایی سامان به عنوان خدمتگزاران جامعه و با هدف ارائه خدمات مطلوب ، تکریم انسان ها ، همکاری و تلاش برای جلب رضایت مشتریان و دستیابی بهینه به اهداف شرکت بکار می گیریم و بر اصول اعتقادی زیر هم پیمان و استوار خواهیم بود تا در جهت سرافرازی صنعت خدمات هوایی و اعتلای کشور گام برداریم .
خدا محوری :

ما معتقدیم عبودیت ، تهذیب نفس و تربیت انسانی محور اصلی توسعه و رشد بشریت می باشد . در این راستا همیشه و در همه حال رضایت خداوند متعال را مد نظر قرار داده و خدا را ناظر بر اعمال خویش می دانیم .
قانون مداری :
ما متعهد می شویم اندیشه مان در مدار اعتدال ، تصمیماتمان بر مبنای تدبیر و رفتارهایمان در چارچوب قانون باشد و از شتابزدگی و خود سری پرهیز نماییم .
رعایت اصول اخلاقی :
رعایت اخلاق حسنه و توجه به کرامت انسانی و آموزه های آسمانی دین مبین اسلام در رفتار اداری و سازمانی مبتنی بر خوشرویی و احترام و فروتنی را بر خود لازم می دانیم .
انسجام و یکپارچگی :
ما معتقد به افزایش انسجام و یکپارچگی و هم صدایی در شرکت با رویکرد تعاملی هستیم و در راه ارتقاء تعهد و وفاداری و احساس تعلق به سازمان و همسویی آن با اهداف فردی تلاش می کنیم . 
رعایت حقوق شهروندی و تکریم مشتریان :
ما شهروندان را به عنوان ذی حق برای سازمان می دانیم لذا تکریم مشتریان ، پاسخ گویی و گره گشایی از مشکلات مراجعان و مشتریان یک ارزش حاکم در سازمان محسوب می شود و خدمات ما مزین به اصل مشتری مداری ، دقت ، سرعت ، صداقت ، رضایتمندی ، نظم و آینده نگری است .
امانت داری :
ما معتقدیم آنچه در اختیار ماست ، امانت الهی است و در استفاده صحیح از اختیارات ، جایگاه سازمانی و موقعیت شغلی ، در راستای صیانت از سرمایه های ملی ، توسعه پایدار صنعت خدمات هوایی و انتقال آن به آیندگان کوشا باشیم .
بهره وری و بهبود مستمر :
ارتقاء بهره وری و توسعه پایدار و توجه ویژه به جایگاه مهندسی ارزش را محور اندیشه خود قرار می دهیم تا همواره در مسیر پیشرفت ، توسعه و بهبود مستمر باشیم . 
وجدان کاری و تعهد سازمانی :
پایبندی به کار و تلاش و خدمت رسانی ، مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری در راستای تحقق راهبردهای سازمان را وظیفه خود می دانیم .
صداقت و درستکاری :
همواره به افکار عمومی احترام می گذاریم و از دستکاری اطلاعات و با ارائه اطلاعات به گونه ای که موجب فریب دیگران شود به شدت پرهیز می نماییم و در راه انجام عمل درست برای تحقق اهداف سازمالن کوشا باشیم .
دانش محوری و نوآوری :
همواره جهت افزایش آموخته ها برای ارتقاء دانش و پرورش مهارت های خویش می کوشیم و در همه زمینه ها ، خلاقیت و نوآوری را سرلوحه اندیشه خود قرار می دهیم .
مسئولیت اجتماعی :
ما متعهد هستیم نسبت به اقدامات زیربنایی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و ارتقاء کیفیت زندگی آحاد جامعه ، رعایت اصول ایمنی و ارتقاء فرهنگ و سلامت جامعه کوشا و پیگیر باشیم .