خدمات مسافر

خدمات مسافر :
مسافرین به عنوان با ارزش ترین دارایی های شرکت هواپیمایی هستند که می تواند از طریق مراجعه مجدد سود آوری لازم را برای تداوم کسب و کار طرفین صنعت هوانوردی را فراهم سازد . ما نیز ارائه خدمات خویش را مبتنی بر محوریت تجربه کاربری مشتریان و مسافرین ایشان قرار داده ایم و خویش را متعهد به خدماتی در خور و شایسته در سه بخش ذیل به مسافرین می دانیم :
•    خدمات عمومی

در این بخش از خدمات ما اطلاعات و همیاری  لازم را با تامین تجهیزات ، کارکنان آموزش دیده را به انواع مسافرین که نیازهای خاص دارند ارائه می کنیم . موضوع تاخیر در پرواز ها چندان امر ناشناخته ای نیست . در این شرایط ما می توانیم مسافرین را در خصوص فراهم سازی شرایط یاری کنیم و رضایت ایشان را جهت رفع نیاز هایشان کسب کنیم . در نهایت با حضور در نقاط برخورد با مسافرین ، ایشان را به حفظ و رعایت استاندارد ها دعوت می نماییم .

•    پرواز های خروجی 

سودجویان همواره در تلاش اند تا با ارائه مدارک و مستندات جعلی از ناآگاهی مسافرین استفاده نمایند . بررسی صحت و سقم اعتبار مدارک و پذیرش جامه دان های مسافرین برابر مقررات شرکت هواپیمایی می تواند در درآمد های ایشان تاثیر بسزایی گذارده و به ارتقا سطح رضایت مشتریان از فعالیت شرکت هواپیمایی کمک شایانی نماید .

•    پروازهای ورودی

رسیدگی به مشکلات احتمالی مسافرین در مقصد نیز بخش عمده ای از رضایت مندی مشتریان را به خود اختصاص می دهد . پیگیری جامه دان های مفقود شده و یا آسیب دیده و کسب نتیجه تا زمان اعلام رضایت مندی مشتریان از وظایف ما در این قسمت است که به گونه ای شرایط را مدیریت می نماید و از تسری یافتن اعتراض احتمالی مسافرین جلوگیری می نماید .