بیانیه مأموریت

شرکت خدمات هوایی سامان، مجموعه حرفه‌ای و فعال در زمینه تصدی و تامین خدمات پشتیبانی زمینی برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی در فرودگاه‌های کشور است که خدمات مذکور را با رعایت اصول و استانداردهای داخلی و بین المللی در چارچوب قراردادهایی که با مشتریان و ذینفعان امضاء و مبادله می‌شود ارائه می نماید .

ما در شرکت سامان به دنبال ارائه راه حل هایی برای حفظ مداوم رضایت مندی مشتریانمان از طریق توسعه روش هایی پایدار در صنعت هوانوردی می باشیم .