برقراری پروازهای برنامه ای منظم شرکت هواپیمایی آریانا افغان از مهرماه 1401

برقراری پروازهای برنامه ای منظم شرکت هواپیمایی آریانا افغان از مهرماه 1401

10:17 - 1401/08/09
طبق اطلاع شرکت خدمات مسافرت هوایی ستاره برج سفید به عنوان نماینده رسمی و انحصاری (GSA) آریانا افغان در ایران ، پروازهای برنامه ای منظم شرکت هواپیمایی آریانا افغان از مهرماه 1401 در فرودگاه امام خمینی برقرار می شود .

طبق اطلاع شرکت خدمات مسافرت هوایی ستاره برج سفید به عنوان نماینده رسمی و انحصاری (GSA)  آریانا افغان در ایران ، پروازهای برنامه ای منظم شرکت هواپیمایی آریانا افغان از مهرماه 1401 در فرودگاه امام خمینی برقرار می شود .