لود کنترل و عملیات پروازی

لود کنترل و عملیات پروازی :
هر شرکت سازنده هواپیما محدودیت های ساختاری خاصی برای آن لحاظ کرده است که بایستی به دقت مورد پایش و کنترل قرار گیرد . تهیه ، تکمیل و حفظ مستندات مرتبط در اجرای روان و ایمن پروازی نقش قابل ملاحظه ای را ایفا می نماید که ما در شرکت خدمات هوایی سامان با استفاده از سیستم های مورد تایید DCS این محدودیت ها را حفظ و رعایت می نماییم . انتقال اطلاعات در خصوص مواردی که می تواند در عملیات ایستگاه بعدی مورد توجه قرار گیرد نیز بخشی از این فرآیند را به خود اختصاص داده است .