خدمات رمپ

خدمات رمپ :
رمپ پیچیده ترین منطقه فعالیتی در فرودگاه است . ایمنی کارکنان و تجهیزات نگرانی اصلی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد . عملیات خدمات زمینی می تواند توسط چندین فاکتور مورد تاثیر قرار گیرد که یکی از مهمترین سپرهای دفاعی اجرای قوانین بروز شده توسط کارکنان آموزش دیده با تجهیزات شایسته است . در این بخش ما تمرکز خویش را بر قسمت ذیل متمرکز و نهادینه کرده ایم :
•    مدیریت جامه دان ها

مسئولیت انتقال صحیح و مناسب جامه دان های مسافرین پس از تحویل در کانترهای پروازی را ما بر عهده می گیریم تا با تفکیک جامه دان ها بر اساس دستورالعمل ها ، مطمئن شویم تا اطلاعات به درستی در این خصوص به واحد های دیگر همچون لود کنترل انتقال می یابد و با هر جامه دان مطابق با شرایط رفتار می شود .


•    ارائه تجهیزات و خدمات به هواپیمای پارک شده 

ما از تجهیزات شایسته به جهت تامین نیازهای هواپیماها بر روی زمین بهره میبریم تا بتوانیم اقدامات لازم را برای آماده کردن هواپیما برای پرواز بعد را انجام داده و میزان زمان توقف هواپیما بر روی زمین را جهت افزایش سود ناخالص شرکت هواپیمایی در چهرچوب مقررات ایمنی به کمترین زمان خود تقلیل دهیم .


•    ارتباطات بین خدمه پروازی و خدمه زمینی 

برقراری ارتباطات تنها بخش کوچکی از فرآیند ما در این قسمت است . کارکنان آموزش دیده که به اجرای دستورالعمل های اضطراری آگاه هستند می توانند به عنوان چشم خدمه پروازی بر روی کره زمین عمل کرده و با مکالمات استاندارد ، انتقال صحیح مفاهیم و اطلاعات را ممکن ساخته و از خطاهای انسانی دوری جویند .

•    ایمنی 

دیدگاه ما به ایمنی در واقع رویکردی برای اداره کسب و کارمان است . آن را به عنوان هسته اصلی کارکرد خویش می بینیم و بر این موضوع آگاهی داریم که خطرات تا زمانی که در یک سطح قابل قبول قرار دارند می تواند همزیستی مسالمت آمیز ما را با خطرات فراهم سازند . ما با استفاده از کارکنان متعهد و ارائه آموزش هایی در سطح بین المللی به دنبال شناسایی خطرات به صورت پیشگیرانه هستیم تا بتوانیم از این طریق سود آوری مداوم کسب و کار را رقم زنیم .

•    جا به جایی هواپیما بر روی زمین 

حرکت هواپیما بر روی زمین قسمتی لاینفک از فرآیند عملیات زمینی است که شاید یکی از فرآیند هایی است که نیازمند حفظ هوشیاری کامل و آگاهی موقعیتی است ، ما با تدارک و سازماندهی ، روش های مختلفی را جهت جابجایی هواپیماها بر روی زمین با توجه به نیاز مشتریانمان ارائه می کنیم . 


•    نظافت بیرونی و درونی هواپیما 

اصل نظافت و پاکیزگی از موضوعات قابل توجهی است که در دین مبین اسلام نیز به آن پرداخته شده است . این اصل در کسب و حفظ رضایتمندی مشتریان و برند شرکت هواپیمایی نقشی کلیدی دارد که کارکنان آموزش دیده ما با رعایت بهداشت فردی و دیدگاه فردی ، هواپیما را به منزله خانه ای برای میزبانی مسافرین در نظر می گیرند که در این حکم تلاش خویش را برای پاکسازی هواپیما به نحو احسنت انجام می دهند . 


•    خدمات یخ زدایی و ضد یخ

شرایط زمستان می تواند بر عملکرد هواپیمایی به واسطه تغییر کارایی سطوح دینامیکی تاثیر گذارد و بنابراین هرگونه آلودگی بر سطوح حرکتی هواپیما به نحوه صحیح بایستی پاک شوند . اجرای این مفهوم نیازمند به کارگیری منابع صالح و شایسته است که در شرکت سامان فراهم گردیده است و هرسال مورد ممیزی DAQCP  یاتا قرار می گیرد که نتایج عملکرد ما در اختیار کلیه شرکت های هواپیمایی در دنیا قرار می گیرد که همین امر نمایانگر صلاحیت منابع شرکت سامان در ارائه این خدمات است .