دهه کرامت گرامی باد

دهه کرامت گرامی باد

دهه کرامت گرامی باد

سامان پلاتینیوم ، برند تخصصی شرکت خدمات هوایی سامان برای ارائه خدمات ویژه به پروازهای تشریفاتی و جت های اختصاصی

سامان پلاتینیوم ، برند تخصصی شرکت خدمات هوایی سامان برای ارائه خدمات ویژه به پروازهای تشریفاتی و جت های اختصاصی

سامان پلاتینیوم ، برند تخصصی شرکت خدمات هوایی سامان برای ارائه خدمات ویژه به پروازهای تشریفاتی و جت های اختصاصی

نصب و راه اندازي شبيه ساز تجهيزات پشتيبان زميني (GSE) در شركت خدمات هوايي سامان براي اولين بار در خاورميانه

نصب و راه اندازي شبيه ساز تجهيزات پشتيبان زميني (GSE) در شركت خدمات هوايي سامان براي اولين بار در خاورميانه

نصب و راه اندازي شبيه ساز تجهيزات پشتيبان زميني (GSE) در شركت خدمات هوايي سامان براي اولين بار در خاورميانه

چشم انداز ما این است که تحسین برانگیزترین ارائه دهنده خدمات هوایی باشیم

چشم انداز ما این است که تحسین برانگیزترین ارائه دهنده خدمات هوایی باشیم

چشم انداز ما این است که تحسین برانگیزترین ارائه دهنده خدمات هوایی باشیم

بیش از
3600 نفر نیروی
ماهر و متخصص در کل کشور
حضور در
14 فرودگاه
در کل کشور
ارائه خدمات به
36 ایرلاین
داخلی و خارجی

خدمات

اخبار