آغاز ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت هواپیمایی چابهار

آغاز ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت هواپیمایی چابهار

09:15 - 1403/04/03
ایمنی در صنعت هوانوردی به عنوان مهم ترین رکن و هسته اصلی فعالیت شرکت ها می باشد .

ایمنی در صنعت هوانوردی به عنوان مهم ترین رکن و هسته اصلی فعالیت شرکت ها می باشد . اتکا شرکت هواپیمایی و قابلیت اعتماد به توانایی شرکت ارائه دهنده خدمات فرودگاهی می تواند منجر به تغییر همکاری های فی مابین شده و مزیت رقابتی خاصی را برای طرفین ایجاد نماید . شرکت سامان خود را موظف به اجرای رویه های مدیریتی برای اطمینان از حفظ کیفیت و ارتقاء ایمنی پس از انجام این تغییر می داند تا بتواند یک توسعه پایدار را در فعالیت های خود دنبال کند . در این راستا شرکت خدمات هوایی سامان پس از درخواست شرکت هواپیمایی چابهار ، ارائه خدمات ایمن و کارآمد خود را به این شرکت هواپیمایی در فرودگاه های طرف قرارداد با این ایرلاین آغاز نموده است .