شروع فاز آزمایشی اجرای نظام ارزشیابی عملکرد 360 درجه (چندمنبعی) شهریور ماه 1401 - ایستگاه مهرآباد

شروع فاز آزمایشی اجرای نظام ارزشیابی عملکرد 360 درجه (چندمنبعی) شهریور ماه 1401 - ایستگاه مهرآباد

12:25 - 1401/06/20
از آنجا که روش‌های سنتی ارزشیابی، قادر به انعکاس شفاف و واقعی عملکرد کارکنان نمی‌باشد

از آنجا که روش‌های سنتی ارزشیابی، قادر به انعکاس شفاف و واقعی عملکرد کارکنان نمی‌باشد ، معاونت سرمایه های انسانی در راستای اجرای بند 6-7 سند تحول و بهبود مستمر شرکت و  نیز استراتژی‌های توسعه منابع انسانی و با بهره‌گیری از شیوه‌های درست علمی به منظور شناسايی قابلیت ها و توانمندی های کارکنان و خلق فرصتهای يادگیری در جهت توسعه و توانمندسازی آنان، اقدام به تهیه و پیاده‌سازی نرم افزار ارزشیابی عملکرد  کارکنان براساس روش 360 درجه نموده تا با ارائه بازخوردهای سازنده ، زمینه رشد و بالندگی کارکنان را مهیا نمايد.

  در همین زمینه ،  با تشکیل کمیته راهبری ارزشیابی عملکرد و برگزاری جلسات مستمر و نیز تهیه آیین نامه و شیوه نامه مرتبط با نحوه اجرای نظام ارزشیابی عملکرد 360 درجه و برگزاری کلاسهای آموزشی ، از ابتدای شهریور ماه ،  اقدام به پیاده سازی آزمایشی سیستم مذکور در فرودگاه مهرآباد نموده تا پس از برطرف کردن اشکالات و انطباق کامل نرم افزار با سیستمهای پرسنلی شرکت ، نسبت به جاری سازی این روش در کلیه بخشهای شرکت ، اقدام نماید .