استفاده از فناوری های نوین در مرکز آموزش مدیریت و خدمات فرودگاهی سامان

استفاده از فناوری های نوین در مرکز آموزش مدیریت و خدمات فرودگاهی سامان

10:51 - 1402/02/25
مرکز آموزش مدیریت و خدمات فرودگاهی سامان پیشگام در آموزش با استفاده از فناوری های نوین

« مرکز آموزش مدیریت و خدمات فرودگاهی سامان پیشگام در آموزش با استفاده از فناوری های نوین »

مرکز آموزش سامان با الگو گرفتن از نقشه راه آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا ، برنامه بهره برداری از فناوری های نوین از جمله شبیه سازها ، ابزارهای آموزشی بر پایه واقعیت مجازی و هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داده است ، تا بتواند ضمن کاهش مخاطرات ایمنی حین آموزش و مدیریت هزینه ها به ارتقای کیفی و اثربخشی آموزش نائل آید .